Tryater

2017

nov

22 23 24 25 29 30 nov

Wat jo wolle

oktober o/m desimber

Kom foar in âlderwetsk moaie jûn fuort nei dizze foarstelling om te sjen nei topspilers dy’t rap skeakelje tusken emoasjes en sketches.
25 29 nov

Elkenien is in prutser

oktober o/m desimber

De akteurs steane, as fiif überprutsers mei harren eigen gepruts, symboal foar de syktocht fan in generaasje (yn Fryslân) dy’t de juste besluten nimme wol yn it libben.
20 nov

Tryater ‘Aan Tafel’ by Lewinski – ‘Wat wol Snits?’

novimber

Nei de suksesfolle edysje fan ferline jier giet Tryater op ‘e nij ‘ Aan tafel’  yn kulinair debatkafé Lewinski yn Snits. Skow oan foar it ‘menu fan de dei’ en…

des

01 02 06 07 08 09 14 15 16 des

Wat jo wolle

oktober o/m desimber

Kom foar in âlderwetsk moaie jûn fuort nei dizze foarstelling om te sjen nei topspilers dy’t rap skeakelje tusken emoasjes en sketches.
01 06 des

Elkenien is in prutser

oktober o/m desimber

De akteurs steane, as fiif überprutsers mei harren eigen gepruts, symboal foar de syktocht fan in generaasje (yn Fryslân) dy’t de juste besluten nimme wol yn it libben.
07 des

WAT-JO-WOLLE-DICHTJÛN

desimber

Trije dichters (Arjan Hut, Grytsje Schaaf en Anne Feddema) hawwe neitocht oer hoe’t se it publyk belûke kinne by harren optreden. In jûn wêrby in soad romte is foar eksperimint…

2018

jan

jan

Iepeningswykein LF2018 – 26 en 27 jannewaris 2018

jannewaris

Sûnder dy kinne wy net begjinne

apr

17 19 20 21 25 26 28 29 apr

Wereldburgers van de Voorstreek

april o/m maaie

In wrâld oan aksinten yn ien strjitte

maa

02 03 06 09 11 12 13 16 17 18 19 maa

Wereldburgers van de Voorstreek

april o/m maaie

In wrâld oan aksinten yn ien strjitte