Loading...
Sâlt
7 O/M 18 Juny

Sâlt

In ûnderhûdske moeting
Oerol Skylge

Mei live muzyk fan multytalint Michelle Samba

Yn Sâlt bisto tegearre mei aktrise Eva Meijering yn in magysk realistyske wrâld. Stadich mar wis wurdt bleatlein hoe’t se dêryn telâne kaam is. Se hat oantinkens oan sâlt wetter, in dokter, har âlden, har hûd en oanhâldende jokte. Mominten dy’t soarge ha foar de komplekse relaasje ta har eigen lichem. Want asto altyd dyn impulzen ûnder kontrôle hâlde moatst, kinst dan noch frijheid ûnderfine? Slagget it Eva om los te litten?

Eksklusyf te sjen op Oerol Skylge

Sâlt is in oefening yn it balansearjen op de tinne line tusken kontrôle en oerjefte.

  • Yn Sâlt wurdt sawol Nederlânsk as Frysk sprutsen. De foarstelling is foar elkenien goed te folgjen.
  • Sâlt is wilens it festival elke dei te sjen om 12.45 en 16.30 oere (útsein moandei 12 juny)
  • De kaartferkeap foar Sâlt set útein foar Vrienden van Oerol op 10 maaie (20:00 oere), de reguliere ferkeap begjint op 16 maaie (12:00 oere) fia oerol.nl.

Oer de makkers
Aktrise Eva Meijering is al langere tiid ferbûn oan Tryater en wie te sjen yn ûnder mear Doarp Europa en Nacht. Dêrneist spile sy û.o. by Theater Artemis, Bontehond en it Zuidelijk Toneel. Multy-ynstrumentalist Michelle Samba komponearre de muzyk en spilet dy live wilens de foarstelling. Sy gie earder û.o. op toernee mei Claudia de Breij. Eva en Michelle binne beide hikke en tein yn Fryslân. De rezjy is fan ynternasjonaal operearjend akteur en regisseur Michaël Bloos (û.o. Istanbul Bericht van de andere kant, yn de top 3 beste foarstellingen neffens Trouw). Frank Siera skreau de tekst. Syn teksten ûnderskiede har troch de filosofyske ynstek en muzikaliteit, binne yn ferskillende talen oersetten en publisearre yn literère tiidskriften.

 
Eva kruipt in theatervoorstelling ‘Sâlt’ in haar onrustige huid
Friesch Dagblad
 
,,Zo wordt op een heel theatrale manier een aantal vraagstukken behandeld. En dat op een supermooie locatie.”
Leeuwarder Courant
 
Sâlt van Tryater is nu al een van de hits van het Oerol-festival
Leeuwarder Courant
'Sâlt' is dit jaar een van de mooiste voorstellingen op Oerol
Volkskrant
Eva Meijering is in deze wonderschone solo als een vis in het (zoute) water
Theaterkrant

Kredits

Eva Meijering
Michaël Bloos
Michelle Samba
Konsept & spul Eva Meijering | Regy Michaël Bloos | Muzyk Michelle Samba | Tekst Frank Siera | Oersetting Peter Sijbenga | Senografy Morgana Machado Marques | Lûdsûntwerp Ben Vrielink | Technyk Gerard Jorna, Bart Schurer | Kampanjebyld Heleen Haijtema, Muah Nynke van der Veen |

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado