tongersdei 5 oktober 2017 – sneon 16 desimber 2017

Wat jo wolle

De ideale teaterjûn

tongersdei 19 oktober 2017 – woansdei 6 desimber 2017

Elkenien is in prutser

Wy binne hjir. Wy binne no

moandei 30 oktober 2017 – freed 8 desimber 2017

Skûmbek

In ûntregeljende soap oer foarspelberheid of in foarspelbere foarstelling oer ûntregeling

Nijs

Hiel Fryslân wurdt ûnderdiel fan it Iepeningswykein LF2018

De iepening fan Leeuwarden-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 wurdt in feest foar de hiele provinsje.

De wearde fan TRYTHIS?! – Marieke Leerink

MARIEKE LEERINK: ‘Myn hiele famylje is sa’n bytsje foarbykommen.’ Fiif kear op rige die Marieke Leerink mei oan TRYTHIS?! By de sande edysje is se der net by ‘it wurdt...

Oare foarstellingen

Elkenien is in prutser