Programma

Tryater makket teater yn Fryslân foar folwoeksenen, jeugd en jongeren. Taal is dêrby in wichtige spiler. It publyk is breed gearstald en dat jout romte foar moeting en petear. Om elkenien te berikken yn syn of har ynteresses ha wy ús profyl opdield yn trije profilen: Tryater (oanbod foar folwoeksenen), Tryater Jong (oanbod foar jeugd en jongeren) en Tryater Satellyt (teaterinisjativen dy’t Tryater stipet).

2018

sep

27 28 28 28 sep

Prolooch Doarp Europa yn de húskeamer

septimber o/m novimber

Hoe wennet Fryslân? Tryater spilet Doarp Europa ek yn húskeamers. Mei in lytse cast. As in prolooch op de foarstelling dy’t op de bedriuwelokaasjes spile wurdt. 

okt

03 03 03 05 05 05 06 06 06 13 13 13 17 17 17 18 18 25 25 25 30 30 30 31 31 31 okt

Prolooch Doarp Europa yn de húskeamer

septimber o/m novimber

Hoe wennet Fryslân? Tryater spilet Doarp Europa ek yn húskeamers. Mei in lytse cast. As in prolooch op de foarstelling dy’t op de bedriuwelokaasjes spile wurdt. 
10 11 12 19 20 21 24 26 27 okt

Doarp Europa

oktober o/m desimber

Wolkom op it plattelân! Dit is ús doarp. Ons Dorp. Unser Dorf. Nasza wioska. Us doarp tusken de greiden. Oan de grutte marren. It bûtenfjild. Aan de machtige rivier. Gdzie…

nov

07 07 07 08 08 08 11 11 11 14 14 14 18 18 18 21 21 21 28 28 28 nov

Prolooch Doarp Europa yn de húskeamer

septimber o/m novimber

Hoe wennet Fryslân? Tryater spilet Doarp Europa ek yn húskeamers. Mei in lytse cast. As in prolooch op de foarstelling dy’t op de bedriuwelokaasjes spile wurdt. 
01 02 03 09 15 16 17 22 23 24 29 30 nov

Doarp Europa

oktober o/m desimber

Wolkom op it plattelân! Dit is ús doarp. Ons Dorp. Unser Dorf. Nasza wioska. Us doarp tusken de greiden. Oan de grutte marren. It bûtenfjild. Aan de machtige rivier. Gdzie…
nov

Parsifall (14+)

novimber o/m desimber

De jammerlike mar ûnûntkombere ûndergong fan in naïveling

des

01 06 07 08 09 15 des

Doarp Europa

oktober o/m desimber

Wolkom op it plattelân! Dit is ús doarp. Ons Dorp. Unser Dorf. Nasza wioska. Us doarp tusken de greiden. Oan de grutte marren. It bûtenfjild. Aan de machtige rivier. Gdzie…
des

Parsifall (14+)

novimber o/m desimber

De jammerlike mar ûnûntkombere ûndergong fan in naïveling

2019

jan

jan

Knitting (4+)

jannewaris o/m desimber

Knitting is about growing and growing up. About thinking about the future and looking back on how things were. Learning, experiencing, changing. 

feb

feb

Karawane (10+)

febrewaris o/m maart

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.

maa

maa

Karawane (10+)

febrewaris o/m maart

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.

des

des

Knitting (4+)

jannewaris o/m desimber

Knitting is about growing and growing up. About thinking about the future and looking back on how things were. Learning, experiencing, changing.