Programma

2019

maa

26 27 28 29 30 maa

Tryater spilet yn Zalen Schaaf: Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

maart o/m april

Moetsje yn dizze folkse komeedzje seis groteske personaazjes dy’t rapper prate as se tinke. Minsken sa as do en ik. Kinst se moetsje op in bysûnder plak. It plak dêr't…
30 30 maa

Rûnlieding yn Zalen Schaaf en stedskuier (30 maart, 5 en 6 april)

maart o/m april

Fergees te boeken yn kombinaasje mei in kaart foar de foarstelling: in rûnlieding yn Zalen Schaaf + stedskuier op 30 maart, 5 en 6 april foarôfgeand oan de foarstelling Trouwerijen,…

apr

04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 apr

Tryater spilet yn Zalen Schaaf: Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

maart o/m april

Moetsje yn dizze folkse komeedzje seis groteske personaazjes dy’t rapper prate as se tinke. Minsken sa as do en ik. Kinst se moetsje op in bysûnder plak. It plak dêr't…
05 06 apr

Rûnlieding yn Zalen Schaaf en stedskuier (30 maart, 5 en 6 april)

maart o/m april

Fergees te boeken yn kombinaasje mei in kaart foar de foarstelling: in rûnlieding yn Zalen Schaaf + stedskuier op 30 maart, 5 en 6 april foarôfgeand oan de foarstelling Trouwerijen,…
04 04 05 05 06 06 11 11 12 12 13 13 apr

Hjir Ha Ik West

april

As in besite oan Jannum noch net op dyn bucketlist stie; set it der dan gau by! Meitsje dy op foar in teatrale bustrip nei dit Fryske plakje yn 2053.
apr

Rûntsje hûntsje (4+)

febrewaris o/m april

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.

maa

04 maa

Theater Na de Dam (teatrale lêzing)

maaie

Theater Na de Dam 2019 Verloren Vader - Tom Lanoye

des

des

Knitting (4+)

jannewaris o/m desimber

Knitting is about growing and growing up. About thinking about the future and looking back on how things were. Learning, experiencing, changing.