Programma

2019

feb

feb

Rûntsje hûntsje (4+)

febrewaris o/m april

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.
20 feb

Karawane (10+)

febrewaris o/m maart

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.

maa

26 27 28 29 30 maa

Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

maart o/m april

Moetsje seis persoanaazjes dy’t rapper prate as dat se tinke. Dy’t harren stimpel as in medaille drage. En dy’t like folle fan mekoar hâlde as dat se mekoar dwerssitte.
maa

Rûntsje hûntsje (4+)

febrewaris o/m april

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.
29 maa

Karawane (10+)

febrewaris o/m maart

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.

apr

04 05 06 07 10 11 12 13 14 17 18 19 20 apr

Trouwerijen en rjochtsaken, smoarge hoeren, ligers…

maart o/m april

Moetsje seis persoanaazjes dy’t rapper prate as dat se tinke. Dy’t harren stimpel as in medaille drage. En dy’t like folle fan mekoar hâlde as dat se mekoar dwerssitte.
apr

Rûntsje hûntsje (4+)

febrewaris o/m april

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.

des

des

Knitting (4+)

jannewaris o/m desimber

Knitting is about growing and growing up. About thinking about the future and looking back on how things were. Learning, experiencing, changing.