Programma

2021

okt

27 29 30 okt

Vader en zoon

oktober o/m desimber

Joop en Mads Wittermans yn in humoristyske, oandwaanlike en soms pynlike teaterdialooch oer âlder wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doare litte

nov

03 04 05 06 11 12 13 18 19 20 24 25 26 27 nov

Vader en zoon

oktober o/m desimber

Joop en Mads Wittermans yn in humoristyske, oandwaanlike en soms pynlike teaterdialooch oer âlder wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doare litte
19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 nov

It gelok fan Fryslân

septimber o/m novimber

It gelok fan Fryslân is noch mei te meitsjen op 19, 20 en 21 novimber yn Ljouwert tidens Explore the North.
nov

Jonges (14+)

oktober o/m desimber

In foarstelling oer begjinnende leafde, de eangst om oars te wêzen en de moed dy’t derfoar nedich is om tsjin de stream yn te swimmen.

des

02 03 04 08 09 10 11 14 17 18 des

Vader en zoon

oktober o/m desimber

Joop en Mads Wittermans yn in humoristyske, oandwaanlike en soms pynlike teaterdialooch oer âlder wurde, jierrenlange patroanen en elkoar los doare litte
des

Jonges (14+)

oktober o/m desimber

In foarstelling oer begjinnende leafde, de eangst om oars te wêzen en de moed dy’t derfoar nedich is om tsjin de stream yn te swimmen.

2022

jan

jan

Sûkerswiet (4+)

jannewaris o/m maart

Sûkerswiet is in kleurrike smaaksoap foar beukers, oer it belibjen fan ultime geloksgefoelens.

feb

feb

Sûkerswiet (4+)

jannewaris o/m maart

Sûkerswiet is in kleurrike smaaksoap foar beukers, oer it belibjen fan ultime geloksgefoelens.
feb

Dit wie it waar wer (8+)

febrewaris o/m maart

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

maa

maa

Sûkerswiet (4+)

jannewaris o/m maart

Sûkerswiet is in kleurrike smaaksoap foar beukers, oer it belibjen fan ultime geloksgefoelens.
maa

Dit wie it waar wer (8+)

febrewaris o/m maart

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

maa

maa

Under Wetter

maaie o/m july

By keunst- en kultuermanifestaasje Arcadia pakt Tryater út mei de grutskalige bûtenfoarstelling Under Wetter.

jun

jun

Under Wetter

maaie o/m july

By keunst- en kultuermanifestaasje Arcadia pakt Tryater út mei de grutskalige bûtenfoarstelling Under Wetter.

jul

jul

Under Wetter

maaie o/m july

By keunst- en kultuermanifestaasje Arcadia pakt Tryater út mei de grutskalige bûtenfoarstelling Under Wetter.