Loading...

ANBI

Tryater hat in ANBI-status (‘algemeen nut beogende instelling’)

Sûnt in tal jierren publisearje ANBI-ynstellingen ferskate gegevens online. Dy fan Tryater fynst hjir.

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado