Loading...
Romte
5 Okt O/M 17 Des

Romte

In sitcom oer wenjen
-
Sintgelok
12+ 9 Nov O/M 3 Des

Sintgelok

In hearlik jûntsje
Flam
14+ 24 Okt O/M 16 Des

Flam

In oangripende klassefoarstelling oer leafde en freonskip, en alles dêr tuskenyn

Bliuw
op de
hichte

Dit binne wy

Mear oer ús

Giest al jierren nei foarstellingen fan Tryater, of bist noch mar krekt entûsjast. Fielst dy belutsen by ús as makkers, mei de tema’s dy’t Tryater oansnijt?  Wurd ek Freon! As teaterselskip kinne wy altyd stipe brûke.

Stypje ús

Sjoch ek
op ús
socials