freed 28 febrewaris 2020 – sneon 4 april 2020

Trije Susters

Wat hat Tsjechov ús 118 jier letter noch te fertellen?

woansdei 13 maaie 2020 – sneon 6 juny 2020

1000&1 Nacht

In betoverjende foarstelling op in bysûndere lokaasje by sinneûndergong

snein 1 maart 2020 – tiisdei 31 maart 2020

Dit wie it waar wer (8+)

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

woansdei 22 jannewaris 2020 – sneon 25 jannewaris 2020

De Onverwoestbaren

In bûtengewoane famyljekronyk oer lijen, wille en lêbich praat yn in rige monologen fan aktrise Anna Raadsveld.

Nijs

In de LC: “2020, het jaar dat Anna Raadsveld wil oogsten”

De Leeuwarder Courant blikt vooruit op 2020 en wat men dit jaar op cultureel gebied mag verwachten. Zo komt ook Anna Raadsveld aan bod! Vorig jaar was ze bij Tryater...

Yn de LC: “Tatiana Pratley: Aan het roer”

De Leeuwarder Courant sjocht al foarút op wat te ferwachtsje op kultureel gebiet yn 2020 en trapt ôf mei Tatiana Pratley: sy folget fan augustus 2020 ôf Ira Judkovskaja op...

Oare foarstellingen

Dit wie it waar wer (8+)