freed 28 febrewaris 2020 – sneon 4 april 2020

Trije Susters

Wat hat Tsjechov ús 118 jier letter noch te fertellen?

woansdei 13 maaie 2020 – sneon 6 juny 2020

1000&1 Nacht

In betoverjende foarstelling op in bysûndere lokaasje dy’t begjint as de sinne ûnder is

moandei 13 jannewaris 2020 – woansdei 19 febrewaris 2020

Breidzje (4+)

In filosofyske foarstelling oer groeie

snein 1 maart 2020 – tiisdei 31 maart 2020

Dit wie it waar wer (8+)

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.

Nijs

Karlijn Kistemaker artistyk lieder jeugd- en jongerenteater Tryater

Mei yngong fan it nije teaterseizoen, it momint dat Tatiana Pratley oantreedt as artistyk directeur fan Tryater, wurdt Karlijn Kistemaker artistyk lieder jeugd- en jongerentheater. Hjirmei kiest Tryater foar in...

Expositie ‘Skriuwe & Raze’

Seis yntrigearjende portretten fan 'ferjitten minsken' wurden fanôf 30 jannewaris tentoansteld yn de foyer fan Tryater. As net ien dy heart en net ien dy sjocht, hoe hâldst dy dan...

Oare foarstellingen

Dit wie it waar wer (8+)

Breidzje (4+)