Tryater

2020

maa

maa

Donaasje oan Tryater

maaie

Donear in bedrach oan Tryater. Alle foarm fan stipe om Tryater yn dizze tiid yn ‘e mjitte te kommen is wolkom.
26 27 28 29 30 maa

1000&1 Nacht: online – live spile

maaie o/m juny

Wy binne der klear foar…  1000&1 Nacht giet online! Ira Judkovskaja hat mei har team in online teateraventoer fan fiif ôfleveringen makke, dy kinst fan 26 maaie ôf trije wiken…
maa

Theater na de Dam: Try Freedom (podcast)

maaie

Hoe fielt frijheid? En wat betsjut it ast net frij bist? Op 4 maaie betinke wy 75 jier frijheid.
maa

TryaterTV

maaie

Sjoch nei TryaterTV om op ‘e nij te genietsjen fan foarstellingen dy’t Tryater makke hat, mar ek om oan de hân fan de foarstellingen de aktualiteit te beskôgjen en sa…

jun

02 03 04 05 06 09 10 11 12 13 jun

1000&1 Nacht: online – live spile

maaie o/m juny

Wy binne der klear foar…  1000&1 Nacht giet online! Ira Judkovskaja hat mei har team in online teateraventoer fan fiif ôfleveringen makke, dy kinst fan 26 maaie ôf trije wiken…