Loading...

NACHT – EKSTRA FOARSTELLINGEN!

21 04 2021

Al foar de tredde wike reizgje de akteurs fan Nacht hiel Fryslân troch om by minsken foar de doar in unike monolooch te spyljen. We ha al in soad fijne en hertferwaarmjende reaksjes fan it publyk krigen en dat docht ús goed. Der binne noch mar beheind kaarten beskikber foar Nacht en dêrom spylje we in wike langer troch!

Op 5, 6, 7, 8 en 9 maaie binne der ekstra foarstellingen fan Nacht! Sjoch goed op hokker jûn we by dy yn ‘e regio binne en bestel gau kaarten!

 

In greep út de reaksjes:

“Wat een cadeautje! Prachtig en ontroerend en zo dichtbij, tige tank!”

“Ik fûn it krekt echt hoe’t se by ús oan de doar kaam. Se naam ús mei yn har ferhaal en ik fielde har fertriet en lulkens. It kaam hiel tichtbij. Komplimenten!”

“Wat in prachtige ûnderfining. Oandwaanlike mominten mei in hoopfol slot.”

 

~ Foto Ruben van Vliet

Nijs

07 02 2023

WY DOGGE MEI! HELP PAKE EN BEPPE DE FAKÂNSJE TROCH 2023 & FABELKRÊFT (4+)

Help Pake & Beppe de Fakânsje Troch: it leukste famylje-uitje yn de foarjiersfakânsje! Fan 28 febrewaris o/m 3 maart 2023…

01 02 2023

Masterclass: foardragen foar skriuwers

Explore the North, Tryater en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearje dizze maitiid in rige masterclasses Foardragen, foar skriuwers dy’t…

01 02 2023

Resinsje Bingo: in pearel fan in foarstelling oer earmoed

De foarstelling Bingo mei Tamara Schoppert giet yn ‘e reprize. Moai! Bingo is in pearel fan in foarstelling. Oer earmoed.…

30 01 2023

RECENSIE: BINGO! ALS METAFOOR VOOR HET LEVEN

Natuurlijk weten we met zijn allen dat het geen standaard bingoavond gaat worden, hier in Dorpshuis ‘De Bining’ in het…

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

18 01 2023

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

21 12 2022

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado