Loading...

Folle lok en seine yn 2021!

04 01 2021

Tryater hat in soad plannen foar it kommende healjier. Wy hoopje yn sûnens, alhiel coronaproof, yn april te starten mei de nije lokaasjefoarstelling NACHT. In foarstelling yn parkeargaraazje De Klanderij te Ljouwert oer tragikomyske dreamen, langstme, twivels en eangsten fan minsken dy’t let op de jûn noch wekker binne.

Ek foar de jeugd is der in soad te belibjen it kommende healjier. Sa start op 18 jannewaris de muzikale jeugdfoarstelling Dit wie it waar wer, wêrby’t CO2 oeral op ‘e loer leit . Dêrneist kin men fan febrewaris ôf genietsje fan de beukerfoarstelling Sûkerswiet. In kleurrike smaaksoap oer it belibjen fan it ultime geloksgefoel.

As lêste is It gelok fan Fryslân noch mei te meitsjen op 29 en 30 maaie yn Reduzum, 5 en 6 juny yn Kollum en 12 en 13 juny yn Winaam!

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte