Loading...

Dizze maaitiid yn it ramt fan Ira's trije "lêsten" as artistyk direkteur

28 01 2020

De kommende moannen stiet it programma grôtfol mei moaie produksjes! Trije foarstellingen binne dizze maitiid fan de hân fan Ira Judkovskaja. It binne dêrmei ek “de lêsten” dy’t se regissearret as artistyk direkteur fan Tryater. Wat kinst ferwachtsje? Wy fertelle dy hjir alfêst wat.

BREIDZJE (4+) | ti 18 + wo 19 febrewaris

Op tiisdei 18 en woansdei 19 febrewaris, yn de foarjiersfakânsje, is by Tryater de beukerfoarstelling Breidzje te sjen. In foarstelling oer ferwûnderje. Oer groeie en grutter wurde. Oer neitinke oer letter en weromsjen op hoe’t it earst wie. Oer leare, sels útfine, feroarje. Yn de foarstelling spylje Romke Gabe Draaijer en Brecht Wassenaar tusken it wol. Breidzje is ideaal foar bern om foar it earst yn de kunde te kommen mei teater! Kaarten binne op dizze side te bestellen.

Brecht Wassenaar yn de foarstelling Breidzje

TRIJE SUSTERS | fr 28 febrewaris o/m sn 4 april

Oan de hân fan Tsjechov syn Drie Zusters meitsje akteurs Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaijer, Raymond Muller, Eline de Vries en Brecht Wassenaar ûnder lieding fan Ira har eigen fertolking en sykje nei de ferbining mei dizze fiktive personaazjes, út in oare tijd, út in oar lân, dy’t fier fan ús ôf lykje te stean. Nei it (wer)lêzen koenen se harsels hieltyd mear werom yn de personaazjes en har dilemma’s as tweintigers en tritigers, de grutte takomstdreamen, ambysjes, en tagelyk de ûnwennigens nei ûnberêtheid.

Mei inoar ûndersiken sy wat Tsjechov ús nei 118 nei it útbringen fan it stik noch te fertellen hat. Wat binne de oerienkomsten tusken ús, as generaasje jonge Friezen en de jonge minsken út de Russyske provinsje, 118 jier lyn?

Brecht, Eline, Raymond, Romke en Sjoerd foarmden mei Ira yn 2017 ‘De Prutsers’ en se makkenstoe’t de ymprovisaasjefoarstelling Elkenien is yn prutser. Trije jier letter binne dizze Prutsers wer byinoar, allegearre trije jier âlder, mei in dielde fassinaasje foar de Russyske Anton Tsjechov dy’t syn tiid fier foarút like.

Trije Susters is fan 28 febrewaris oant en mei 4 april te sjen yn kafees yn hiel Fryslân. Sjoch op dizze side foar alle plakken, spyldata en kaarten!

Scènefoto út Elkenien is in prutser mei Eline, Brecht, Romke, Raymond en Sjoerd (2017)

1000&1 NACHT | wo 13 maaie o/m sn 6 juny

As lêste liede we teaterseizoen 19/20 út mei in foarstelling op in hiel bysûndere lokaasje mei muzyk fan Beppe Costa! Ynspirearre op de ferhalen fan tûzen-en-ien-nacht, bringe wy bysûndere fertellingen fan Sheherazade (Brecht Wassenaar), dy’t elke jûn oan de dea wit te ûntkommen troch in moai ferhaal te fertellen oan de moardsuchtige kening. Yn in tinte, op de eardere jiskebult yn Ljouwert, begjint se har ferhalen as de sinne ûndergiet.

De foarstelling giet op 15 maaie yn premjêre. Hâld ús social media en webside yn de gaten!

Folgje ús ek op Instagram en Facebook
Yn sawol Breidzje, Trije Susters as 1000&1 Nacht spylje akteurs Romke Gabe Draaijer en Brecht Wassenaar. Se sille tegearre ferslach dwaan fan de repetysjes en ûntjouwingen achter de skermen fan dizze foarstellingen fia de stories op Instagram en Facebook, folgje ús fansels ek en sjoch hoe’t der backstage om en ta giet!

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte