In de LC: “Jannum zien, voelen, ruiken en zelfs proeven met Tryater”

sneon 6 april 2019

[Foto: (c) Lucas Kemper]

Een mooie recensie van Cilla Geurtsen in de Leeuwarder Courant over de theatrale bustour Hjir ha ik west van regisseur en theatermaker Aukje Schaafsma: een futuristische trip naar het kleinste terpdorp ter wereld.

Hjir ha ik west is theater van nu: snel, vernieuwend, scherp, vervreemdend, fris, schrijnend, hilarisch, confronterend en noodzakelijk.”

Lees de volledige recensie hier! Voor meer informatie en tickets, zie deze link.