Hoe’t ús nije foyer derút sjocht…?

tongersdei 22 augustus 2019

Op it stuit wurdt drok ferboud by Tryater: it gebou krijt in nije foyer, nije flekswurkplakken, nije húskes en in nije gearkomsteromte. It falt net altyd ta, sa wurkjend tusken al it boustof en lûden fan boarmasines yn, mar we sjogge hiel bot út nei it einresultaat!

Sa seach de âlde foyer derút…

En dit is de foyer no, noch middenyn de ferbouwing. Hoe’t it derút komt te sjen, witte we net earder as ein septimber. As alles neffens planning ferrint, is de ferbouwing dan klear. Kinst dan fansels eefkes delkomme wannear’t it klear is!