Loading...

Wy wolle dy net kwyt!

01 12 2017

Wy binne hiel bliid datsto meiwurkest oan it Iepeningswykein fan LF2018. Sûnder dy kinne wy net begjinne en wy wolle dy net kwyt!
Ek nei 27 jannewaris 2018 wolle wy graach mei dy yn kontakt bliuwe sadat wy dy op ‘e hichte hâlde kinne fan Tryateraktiviteiten en oanbiedingen. Dêrom freegje wy dy om dyn (adres)gegevens oan ús troch te jaan.
Nei’t wy dyn gegevens ferwurke ha ûntfangst fan ús in koartingskoade foar de foarstelling ‘Wereldburgers van de Voorstreek‘ dy’t yn april en maaie op in spesjale lokaasje op of rûnom de Voorstreek spylje sil. Mei dizze koade kinst kaarten bestelle foar € 16,50 de kaart ypf € 18,- (maks. 2 kaarten p.p.) Under alle reaksjes ferlotsje wy twa frijkaarten foar de premiêre fan ‘Wereldburgers van de Voorstreek‘.

Formulier trochjaan (adres)gegevens

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte