Loading...

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

31 03 2022

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan teaterfoarstellingen te genietsjen. Foar Under Wetter, ús grutte lokaasjefoarstelling op de iisbaan yn Wergea, wolle we elkenien dy’t blyn is of net goed sjen kin in totaalûnderfining jaan. Op moandei 11 april fan 15.00 tot 16.30 oere is dêrom de mooglikheid om meinommen te wurden achter de skermen by de tariedingen fan Under Wetter yn it gebou fan Tryater (Oostersingel 70 yn Ljouwert). Op sneon 2 july is der in blinetolk fan Komt Het Zien! oanwêzich by de foarstelling fan  Under Wetter yn Wergea. De foarstelling wurdt foarsjoen fan live-audiodeskripsje. Foardat de foarstelling úteinset is der romte foar in meet en feel mei de akteurs op de lokaasje.

Op 11 april sille we fertelle oer ús selskip en oer Under Wetter. Komt Het Zien! is oanwezich om ynformaasje te jaan oer de aktiviteiten fan harren organisaasje. Ien fan ús teatermakkers elkenien mei foar in rûnlieding troch ús histoaryske pand. Dêrnei slute we ôf mei in eksklusive besite oan de (muzyk)repetysjes fan Under Wetter

Wolst der graach by wêze? Of kenst ien dy’t dit graach bywenje wol? Fertel it troch en kom tegearre! It programma op 11 april is fergees tagongklik en hoecht net beslist yn kombinaasje mei foarstellingsbesite. Oanmelde foar it programma op 11 april kin troch in mail te stjoeren nei Hilly Kronemeijer: h.kronemeijer@tryater.nl. Foar de foarstelling Under Wetter op 2 july kinst op dizze webside in kaartsje keapje. Kies dan foar de kaartsoart ‘Komt Het Zien!(blindentolk)’.

Nijs

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

17 03 2022

Ynformaasjejûn foar ynwenners Wergea e.o.

Fan 12 oant en mei 28 maaie en fan 28 juny oant en mei 9 july spylje wy, y.g.m. dûnsselskip…

17 03 2022

Utnûging skriuwersworkshop

Meikoarten spilet Tryater de foarstelling Under Wetter op de iisbaan fan Wergea. By de foarstelling wurdt in oanfoljend programma (Tryater…

16 03 2022

Hoera! Tryater krijt in lift

Hoera! De grins fan 80% is helle. Tryater sil in lift bouwe. De Crowdfundingsaksje foar in lift yn it pand…

13 03 2022

In lift foar Tryater: de lêste dei!

Oant 13 maart kinst noch in donaasje dwaan foar in lift yn it Tryatergebou. Mear as 425 donateurs hawwe al…

argyf

Bliuw
op de
hichte