Raze om protters

Genoch is genoch!

Bestel kaarten
As net ien dy heart en net ien dy sjocht, hoe hâldst dy dan steande?

Genoch is genoch!

Yn it libben fan Doede is in soad feroare. Sûnt in pear wiken sit er thús, mei syn mem dy’t fersoarging nedich hat. Der is gjin plak mear foar him by de sosjale wurkpleats en syn passy foar de dowesport driget foar him ûnbetelber te wurden. Foar Doede is de maat fol. Hy komt yn aksje en easket in poadium: Hy wol tiid en oandacht foar sýn libben, foar wat hý wichtich fynt.

Yn Raze om protters nimt Doede it publyk mei yn syn wrâld, yn syn dreamen, lâns de paden fan syn ûnfrede, iensumheid en langstmes. Kinst him hearre?

Eelco Venema skreaut en regissearret Raze om protters.  Hy is by Tryater bekend as spiler, mar yntusken hat hy ek tal fan stikken skreaun. Rooftop Memories, dat te sjen wie yn Theater Bellevue yn Amsterdam, kaam fan syn hân. In pear jier lyn skreau hy mei oan de Liwwadder útfiering fan Discopigs; mear resintlik skreau hy So happy together. Fierder skreau Eelco mei oan Wa oerlibbet de skries en Doarp Europa.

Kredits

Eelco Venema | Eelco Venema | Aly Bruinsma, Raymond Muller, Mads Wittermans, Sonia Zwolska | Marieke Veenstra |