Periodyk tiidskrift fan Tryater

tongersdei 21 novimber 2019

Der binne dit jier al twa Tryater tiidskriften ferkynd mei achtergrûnen en ynterviews om ús foarstellingen hinne. Der folgje noch twa edysjes. Edysje 1 en 2 kinst hjirûnder lêze:

De kommende moannen ferskine der noch twa tiidskriften:

Edysje 3: tiidskrift om jeugdteater hinne
Edysje 4: tiidskrift om it ôfskie fan Ira Judkovskaja hinne mei de Prutsers 2.0 en 1000&1 NACHT