Loading...

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

21 12 2022

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús litte? Myn famylje hat as gebrûk om in fjoer te meitsjen op âldjiersdei. Elkenien krijt in papierke en skriuwt op wat er achter him litte wol. De papierkes wurde yn it fjoer smiten.

2022 wie in rûzich jier. Yn in pear moannen liket it oft we wend rekke binne oan oarloch yn Europa, djoere boadskippen en altyd in waarme trui oan.

Feroaring en ferbining, dêr gienen de foarstellingen fan Tryater dit jier oer. Under Wetter oer ús feroarjende reedrydtradysje, Romte oer feroaringen yn wenjen troch de jierren hinne en Sintgelok oer ien fan ús belangrykste tradysjes.

Hoewol’t der genôch is wat ik op in papierke yn it fjoer smite wolle soe, hawwe der noch folle mear mominten west it ôfrûne jier dy’t my rekke hawwe. Alle generaasjes akteurs, muzikanten, dûnsers en figuranten mei elkoar op de iisbaan fan Wergea by Under Wetter, de freugde om alle jûnen yn waar en wyn te spyljen en in belangryk ferhaal te fertellen. Mar ek slop fan it laitsjen yn boubedriuwen by ús foarstelling Romte, want ek yn drege tiden is it sa belangryk om ûntlade en laitsje te kinnen.

By Sintgelok barde der wat dat ik noait ferjitte sil. Om’t it op in hiele simpele manier de essinsje fan teater toant.

In rige foar my sit in groep froulju. Der is in momint dat akteur Leon Ali Cifteci tsjin Karel Hermans seit: ‘Je hebt een zwaar jaar gehad.’ Nei dy sin streame triennen oer de wangen fan ien fan de froulju. It liket oft dy sin op har slacht. De froulju neist har registrearje it en pakke har tagelyk súntsjes beet wylst Leon Ali flústeret: ‘Het komt goed’. Ynienen giet it net mear allinne oer de akteurs. De wurden op it toaniel reitsje en ferbine de froulju foar my.

Ek yn 2023 ferbine we bysûndere ferhalen, minsken en plakken mei elkoar. We sjogge der bot nei út om jo wer te moetsjen. Yn in dúnpanne op Oerol, by de persoanlike ferhalen fan de minsken achter de Fanfare yn doarpen. Op de skoallen dêr’t we foar bern fan alle leeftiden spylje.

Ik winskje jo út namme fan alle meiwurkers fan Tryater waarme feestdagen en in ynspirearre 2023 fol ferbining. It komt goed.

Ut namme fan Tryater,

Tatiana Pratley

Artistyk direkteur

Nijs

08 11 2023

Slagge presintaasjedei Tryater, Het Houten Huis en Peergroup

Op moandei 6 novimber 2023 wie alwer de tredde edysje fan de presintaasjedei foar it primêr ûnderwiis: “Een sterk staaltje…

01 11 2023

Waarmrinne foar Foekje Dillema

We meitsje plannen foar in reizgjende teäterfoarstelling oer atlete Foekje Dillema út Boerum. Hja makke yn ‘e jierren ’50 namme…

25 10 2023

TRYATER SIKET : PRODUKSJEMEIWURKER TAGONKLIKHEID (PROJEKTBASIS)

Tryater wol gastfrij en foar elkenien wêze en sette al grutte stappen om de foarstellingen foar minsken mei in fysike,…

09 10 2023

Recensie: Sa lang as wy blaze: alle emoasjes - Leeuwarder Courant

In gewoane repetysjejûn foar fanfare Wilhelmina Easterein. Dat is it unike dekôr foar de premjêre fanYnblaze, it earste diel fan…

09 10 2023

RECENSIE: BRECHT WASSENAAR SOLEERT OP INDRUKWEKKENDE WIJZE IN 'YNBLAZE' - FRIESCH DAGBLAD

,,Er is er één bij die zestig kilometer moet rijden om hier te komen spelen, bij deze fanfare. Altijd op…

05 10 2023

Jeugdteäterfestival Het Avontuur 2023 | 26 & 27 OKT DE EIK WAS HIER (6+)

Om’t it in grut sukses wie, komt jeugdteäterfestival Het Avontuur dizze hjerstfakânsje werom nei De Harmonie! Fan 26 o/m 29…

04 10 2023

Tryater siket sprekkers fan Fryske taalfarianten

Foar in communityprojekt oer taal siket Tryater minsken fan ferskaat plûmaazje dy’t in Fryske streektaal behearskje en dêr fan jannewaris…

18 09 2023

Oer in pear wiken spilet ús suksesfolle jongerefoarstelling Flam (14+) wer!  

Flam is in oangripende klassefoarstelling oer leafde en freonskip, en alles dêr tuskenyn. In foarstelling dy’t oer pine oan dyn hert,…

14 09 2023

Oprop: TRYATER SIKET SKRIUWERS 

Fan oktober oant en mei desimber giet Tryater by sân Fryske fanfares del foar de foarstelling Ynblaze.  In unike gearwurking…

27 07 2023

Wolkom by Uit in Huis

Sneon 9 septimber iepenje de kulturele ynstellingen yn Ljouwert it nije seizoen mei it evenemint Uit in Huis. Fansels docht…

argyf

Bliuw
op de
hichte

Sjoch ek
op ús
socials

Jou in
besyk oan
Tryater kado