Loading...

FREGE: Jonge spiler (m) foar de nije foarstelling

07 11 2018

Foar de nije foarstelling Trouwfeesten en Processen (wurktitel) troch Tamara Schoppert, sjoche wy yn jonge akteur!

Trouwfeesten en processen, vuile hoeren, bedriegers, slechte ouder,s domme kinders, enzovoorts, tot het einde der tijden. Sa klinkt de oarspronklike titel fan it stik fan de Belgyske skriuwer Arne Sierens.

De teksten en de styl fan Arne Sierens sprekke Tamara oan: ‘Syn stikken binne rau en direkt, grotesk, mar mei grutte gefoeligheid.’

It publyk moetet aanst fan hiel tichby seis hast stereotype karakters: de prostituee en har soan, de âlde dokter, de krimineel, de mysterieuze jonge man en it ferjitten famke.

De jonge dy’t we sykje spilet Thierry. Hy is de soan fan Yolande, de prostituee dy’t elkenien by elkoar ropt om feestlik oan te kundigjen dat se stopje sil, nei de kust ferhúzet én trouwe sil. Oft Thierry dat no sa sitten sjocht…

WA WURDT ÚS THIERRY?

We sykje
• Een jonge spiler (m)
• 14 à 15 jier, dy’t mooglik wat jonger liket
• Spylje kinne is in betingst
• Musikaal wêze en dûnsje kinne is in pre
• Frysktalich is in pre, in sterk taalgefoel ha in betingst

Audysje
Datum: op snein 2 desimber
Tiid: fan 12.00 oere ôf
Lokaasje: Tryater, Oostersingel 70
Oanmelde: graach in koarte motivaasje + foto stoerje, uterlik op 25 novimber nei Amarins: a.jansma@tryater.nl. Do ûntfangst uterlik 27 novimber berjocht oer de audysje.

Repetysjes en foarstellingen
• De foarstellingen wurde spile fan 27 maart o/m 26 april yn Ljouwert.
• De repetysjeperioade is fan 28 jannewaris o/m 8 febrewaris en fan 25 febrewaris o/m 26 maart by Tryater.

Nijs

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

27 06 2022

Jou dy op foar de workshoprige foardrachtskeunst

Wolst tips en trúks om sa foar te dragen dat it publyk dy de wurden wol út ’e mûle helje…

23 06 2022

Europeeske subsydzje foar ynternasjonaal teaterprojekt

Ljouwert, 23 juny 2022 – Tryater en sân oare teaterselskippen krije subsydzje fan it Creative Europe Fund fan de Europeeske…

16 05 2022

Yn de LC: 'As Fryslân oait fergiet, dan graach sa'

Tante Hylkje wieas famke allinne lokkich as der iis lei. Foar Jasper, de foarsitter fan de iisferiening, is de iisbaan…

12 05 2022

Kuierferhalen: kuierje fan iisbanen ôf

By de lokaasjefoarstelling Under Wetter hat Tryater fiif kuiers ûntwikkele dy’t begjinne by in iisbaan yn Fryslân. De rûtes fan…

09 05 2022

Yn de LC: 'Under Wetter': wat joust troch?

De lokaasjefoarstelling Under Wetter fan Tryater giet oer grutte tema’s: klimaatferoaring, mienskip, foarútgong, de takomst fan de iisbaankultuer, en wat…

05 05 2022

Underweis nei Under Wetter

We kunnen er niet omheen: koude winters worden zeldzamer. Ben je benieuwd wat dat betekent voor de toekomst van de…

12 04 2022

Bernefiguranten socht foar Under Wetter op Skylge

Noch even en dan giet de grutte lokaasjefoarstelling Under Wetter fan start! Under Wetter makket diel út fan de programmaline…

31 03 2022

Útnûging (muzyk)aktiviteit foar minsken mei in fisuele beheining

Tryater wurket gear mei de stifting Komt Het Zien! om minsken mei in fisuele beheining de mooglikheid te jaan fan…

30 03 2022

Omrop Fryslan folget it proses en makket tv-searje ‘ Fan binnenút, meisjen by Tryater’.

Keunst ynspirearret, ferbynt en set oan ta neitinken. Hoe wurket dat kreative proses? En wat giet der om yn de…

argyf

Bliuw
op de
hichte