Loading...

De wearde fan TRYTHIS?! - Myrthe IJbema

20 06 2017
TRYTHIS Myrthe IJbema - foto Ruben van Vliet

MYRTHE IJBEMA

‘Ik tocht: ja, dat wol ik!’

It begûn mei it organisearjen fan ien edysje fan TRYTHIS?! Dat waarden der twa. Underwilens docht se frijwilligerswurk achter de bar en sil se kommend jier staazje rinne by de iepening fan Kulturele Haadstêd 2018. Myrthe IJbema krijt mar net genôch fan Tryater.

Hoe bist by TRYTHIS?! telâne kommen?
‘Yn it earste jier fan myn stúdzje Leisure Management ha we by Tryater in workshop dien. Doe sei ik fuort: kin ik hjir ek staazje rinne? Yn it twadde jier moasten we yn groepkes in projekt dwaan by in bedriuw en dêr siet TRYTHIS?! ek by. Ik tocht: ja, dat wol ik!

Ik ha it altyd leuk fûn om mei teater dwaande te wêzen. Net om te spyljen, mar alles wat der by sjen komt. It wie ek fijn dat we hjir yn it gebou wurkje koenen. Klasgenoaten sieten foar har projekten yn De Kânselarij te wurkjen en net by de bedriuwen sels. Trochdat wy yn it Tryatergebou sieten, fielden we ús fuort belutsen en ûnderdiel fan de organisaasje.’

Wat wie dyn taak binnen TRYTHIS?!
‘We dienen alles binnen ús groep hiel bot mei elkoar. Ik die dus fan alles wat: it werven fan minsken, social media, de marketing en de produksje.’

Hoe is it dy fergien?
‘Goed. Ik fûn it foaral hiel leuk datst alles meikrijst. Troch it projekt learden we yn it lyts alle funksjes kennen dy’t binnen in selskip as Tryater binne. Dat hat my hiel bot holpen om te ûntdekken wat ik wol. Ik tocht altyd dat ik de marketingkant op woe, mar ik ha ûntdutsen dat der noch folle mear is as dat. By marketing sitst bêst in soad op kantoar en bist dwaande mei berjochten skriuwe foar de webside en op Facebook. By de produksje bist folle mear saken oan it regeljen. Ik ha ûntdutsen dat dit better by my past.’

Hoe komt it datsto hjir sa ‘plakken’ bliuwst?
‘Ik wol graach belutsen bliuwe binnen it bedriuw. En it is ek wol de sfear. It is hjir net hiel grut en elkenien is benijd nei dy. Sa fan: ‘Hee bist der wer! Wat leuk datst hjir no achter de bar stiest!’ Hast it gefoel dat elkenien dy ken. Net datst samar ien bist dy’t allinne ‘eefkes’ TRYTHIS?! docht. Al bist der mar ien dei yn de wike, dochs hearst der gewoan by.’

Wat tinkst dat de spilers fan TRYTHIS?! sa leuk fine oan it projekt?
‘Se hienen it mei elkoar hiel leuk, foel my op. Dat it goed mei de groep klikte, wie hiel motivearjend. Fierder sochten de dielnimmers echt in plak om spylje te kinnen. Yn Ljouwert is net folle foar studinten op it mêd fan teater, dus dêr seagen se echt nei út. Foar de jongeren dy’t bygelyks Docent Theater studearren en meidienen wie it projekt ek echt in ynspiraasje foar wat se sels dwaan kinne soenen.’

Tinkst dat it ek ynfloed hat dat der bêst wol autobiografysk wurke wurdt?
‘Dat fyn ik lestich om wat oer te sizzen. Ik tink dat it hiel bot fan it keazen tema ôfhinget. Datst tinkst: dát tema sprekt my echt oan, dêr kin ik wat mei. It foel my krekt op dat it tema amper ynfloed op de minsken hie. Se woenen gewoan graach spylje en dêrom joegen se har op foar it projekt.’

Wat is foar dy it TRYTHIS?!-gefoel?
‘Ik tink dat elkenien elkoar akseptearret. Ek al binne it soms hiel ferskillende types. Der ûntstiet in iepen sfear en it is gewoan gesellich en leuk.’

 

MARIT DE WEERD

Nijs

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

16 11 2022

De Tryater-kadokaart!

Sinteklaas en de krystdagen steane foar de doar. En wat is no leuker as in besite oan in Tryater-foarstelling kado…

07 11 2022

15 novimber presintaasjefoarstelling Bingo!

Ferburgen earmoed bestiet oerál. Ek op it wurk, ek yn ‘e buert of yn it doarp. Hast der fan út…

02 11 2022

Tryater bringt foarstelling fol sinteklazen

Ljouwert, 31 oktober 2022 – Fan tongersdei 9 novimber ôf stiet it gebou fan Tryater in moanne yn it ramt…

27 10 2022

Voorstelling 'Flam' maakt intimiteit op scholen bespreekbaar

Verlangen, wat is het? Wat moet je ermee? Praat je er over met leeftijdgenoten? Eva Meijering maakte voor leerlingen van…

13 10 2022

Resinsje Tryater-foarstelling Romte: Wjerspegeling fan it inerlik

It kin wer. Tryater bringt mei Romte in foarstelling wêrby’t domdryst lake wurde kin. In soarchleaze komeedzje, sûnder al te…

29 09 2022

Tryater siket: KAMPANJELIEDER (22-24 OEREN)

Tryater is ít meartalige teaterselskip fan Fryslân en makket diel út fan de lanlike kulturele basisynfrastruktuer. We spylje goed 270…

25 08 2022

Wolkom by Uit in Huis

Sneon 3 septimber iepenje de kulturele ynstellingen yn Ljouwert it nije seizoen mei it evenemint Uit in Huis. Fansels docht…

25 08 2022

In de Theaterkrant: 'Theatraal tussendoortje laat je stilstaan bij concumptiedrift'

Indiase curry met platbrood. Broodje hamburger. Tonijnpasta. Oesterzwamkebab. Funky chicken wraps. Paella. Poffertjes. Als je nog geen honger had, dan…

30 06 2022

Wethâlder Hein Kuiken ûntbleatet de earste Ljouwerter literêre bank

Op tongersdei 30 juny om 16.00 oere (ynrin om 15.45 oere) ûntbleatet wethâlder Hein Kuiken de earste literêre bank fan…

argyf

Bliuw
op de
hichte