De wearde fan TRYTHIS?! - Marieke Leerink

19 06 2017
TRYTHIS Marieke Leerink (Ruben van Vliet)

MARIEKE LEERINK:

‘Myn hiele famylje is sa’n bytsje foarbykommen.’

Fiif kear op rige die Marieke Leerink mei oan TRYTHIS?! By de sande edysje is se der net by ‘it wurdt no tiid om ôf te studearjen.’ Eins wie it hielendal net de bedoeling om sa faak mei te dwaan. ‘Alle kearen sei ik tsjin mysels: dit is echt de lêste kear.’

En dochs kaam se alle kearen wer werom. Wêrom? ‘Alle jûnen kaam ik entûsjast thús en mei in hiele hoop ynspiraasje.’ Dat it projekt koart is en datst it maklik tuskentroch dwaan kinst fynt se ek fijn.

De ynspiraasje dy’t se kear op kear by TRYTHIS?! krige, brûkt se noch hieltyd yn har eigen lessen. ‘Ik sit no yn it lêste jier fan de PABO. By de TRYTHIS?!-workshops ha ik in soad dingen dien dy’t ik ek yn myn lessen brûke kin. Skriuwopdrachten, gekke spultsjes, coaching foar by myn eigen dramalessen, neam mar op.’

TRYTHIS?! brocht har ek út har eigen feilige omjouwing. ‘Moetest nij minsken, dy’t allegear ynteresse ha yn toanielspylje en teater. Dat hast mei elkoar mienskiplik. As der ien is dy’t it dochs net leuk fynt, dan is dat ek goed.’ Wat se noch mear moai fynt oan TRYTHIS?! is ‘dat alles kin. Neat is te gek. Ek fysyk spul mei dy oant dan ta ûnbekende minsken, it kin gewoan.’

Troch har mem, dy’t CKV-dosinte is, kaam se al betiid yn de kunde mei teater en ek mei Tryater sels. Har mem naam har mei nei foarstellingen. Doe’t se lêsten hearde dat Eelco (ien fan de teatermakkers fan it projekt) yn Ronja de Roversdochter fan Tryater spile hie, woe se dat hast net leauwe. ‘Dat stik ha ik as bern sjoen! Ik fûn dat doe sa geweldich, en dan is hy dan ynienen myn regisseur.’

Se is niet jaloersk op de regisseurs fan TRYTHIS?!, dy’t altyd trochtinke op it materiaal fan de spilers. ‘Bist by dy repetysjejûnen safolle oan it meitsjen en spyljen. Dan tink ik: wat sil dit wurde? En dan ynienen, op de lêste jûn, leit der in skript.’

Yn TRYTHIS?! wurdt wurke mei persoanlik materiaal. De spilers ferbine har oan it tema fan in besteande foarstelling. De mem fan Marieke hat harsels dan ek geregeld weromsjoen yn de presintaasjes. ‘Sterker noch,’ seit se laitsjend, ‘myn hiele famylje is sa’n bytsje foarby kommen.’ Foar de tredde edysje fan TRYTHIS?! makke se in sêne oer de kreativiteit fan har famylje en hoe frustrearjend oft se it fûn dat se sels sa min mei de hannen is. Yn TRYTHIS?! 6.0 lies se fan in lange behangrol foar watfoar easken oft se oan har takomstige leafde stelt. Al it materiaal dat se ynbringt, is in knypeach nei har eigen libben. ‘It is altyd ludyk. Ik fergrutsje ek graach myn eigen ûnhandichheid en naïviteit út. En we meitsje it sa dat myn famyljeleden anonym bliuwe. Dêrby, ik fertel wat ik sels fertelle wol. As ik wat net brûke wol, hoecht dat ek hielendal net, makkest sels dyn grins út en bringst yn watst sels wolst.’

Wat neffens Marieke perfoarst net oan it konsept feroarje mei, is it diner op de earste presintaasjejûn. ‘It mei elkoar ite makket it ekstra gesellich. Dat nûget ek út ta petearen en dy gesellichheid makket ek datst weromkomst.’

RAYMOND MULLER

Nijs

Beeld Kapsalon Theater 17 01 2022

Tryater docht mei oan Kapsalon Theater

Op woansdei 19 jannewaris wurde teaters yn hiel Nederlân foar ien kear omboud ta kapsalon.En wachtsje by de kapper hat…

16 12 2021

Do It Yourself kadoferpakking

De krystddagen stean foar de doar. En hoe leuk is it dan om kaartsjes foar in Tryaterfoarstelling kado te jaan.…

09 12 2021

Pop-up restaurant Geert-Jan Vaartjes by Under Wetter

Ljouwert, 9 desimber 2021 – Foar de maitiidsproduksje Under Wetter wurket Tryater yn Wergea gear mei sjef-kok Geert-Jan Vaartjes en…

26 11 2021

Freonen en amateurspilers oan de slach mei Vader en zoon

Freonen fan Tryater en amateurspilers út Fryslân binne oan it wurk set mei de tematyk fan Vader en zoon. 

Tryater_UnderWetter_FlorianCats 15 11 2021

Tryater bringt yn de maitiid grut lokaasjeteater op iisbaan

Ljouwert, 16 novimber 2021 – By Arcadia en op Oerol bringt Tryater in grutskalige bûtenproduksje op de iisbaan fan Wergea…

09 11 2021

Tryater siket: Meiwurker Produksje

Tryater is ít meartalige teaterselskip fan Fryslân en makket diel út fan de lanlike kulturele basisynfrastruktuer. We spylje goed 270 grut-…

03 11 2021

It gelok fan Fryslân' by Explore the North

Yn de hjerst fan 2020 en 2021 reizge Tryater by tsien ferskillende doarpen yn Fryslân del. Mei de foarstelling ‘It…

02 11 2021

Een sterk staaltje jeugdtheater uit het Noorden

Ofrûne moandei organisearren Tryater, Het Houten Huis en Peergroup ‘Een sterk staaltje jeugdtheater uit het Noorden’. In middei wêrop’t de…

11 10 2021

Yn it FD: "Het leven acteert zichzelf voorbij in ‘Vader en zoon’"

“Wanneer hebben wij voor het laatst naast elkaar gelopen?”, vraagt Mads Wittermans aan zijn vader Joop in Vader en zoon.…

11 10 2021

Yn de LC: Tussen liefhebben en loslaten

“Gebeurtenis: Vader & Zoon. Spel: Joop en Mads Wittermans. Regie: Liesbeth Coltof. Productie: Tryater en Theater Producties Wittermans. Gezien: vrijdagavond…

argyf

Bliuw
op de
hichte