Loading...

'BINGO!' TAMARA SCHOPPERT SPILET 'HYPERREALISTYSK' STIK MEI BINGOKAARTSJES EN AL.

18 01 2023

Soms ha minsken net iens troch dat Tamara Schoppert toaniel spilet, yn Bingo! ,,Dat is in goed teken.” Dizze foarstelling oer earmoede, skamte en grutskens giet no yn it Frysk.

Tamara Schoppert en ik treffe inoar yn it gebou fan Tryater. Want Bingo! , de nije, Frysktalige fersy teminsten, valt ûnder dat selskip. It wie earst yn it Nederlânsk, troch Schoppert har eigen klupke: Ploech en eide.. Herman van de Wijdeven is de skriuwer.

,,Mar wy seine al hiel gau: dit soene wy ek yn it Frysk spylje moatte.”

Dat komt troch de foarm fan it stik, en ek troch de funksje. De foarm is dy fan in bingo-middei. Tamara Schoppert, de iennige spylster, is de frou, Tine, dy’t de nûmers lûkt. In personaazje dus. Dy’t tagelyk in ferhaal fertelt: dat fan har mem, dy’t it folle earmer hân hat as se tocht, mar der net oer prate woe. Ut skamte, út grutskens.

De taskôgers sitte oan de bingotafel, kaartsje derby, en it is de bedoeling dat der nei de tiid in petear op gong komt. Oer skamte, oer grutskens, oer earmoede. ,,Mar wolst dat petear op gong krije, wolst sa tichtby mooglik komme, dan is it hiel moai dat minsken harren eigen taal prate kinne.”

~ Lees het gehele artikel hier
~ Tekst: Leeuwarder Courant, Jacob Haagsma
~ Foto: Ruben van Vliet

Nijs

25 01 2023

De lift is pleatst!

It betsjut in grutte stap foarút yn ús gastfrijheid, mei tank oan in hiel soad donateurs! Einliks kinne we al…

22 12 2022

Weromsjen mei Tryater 2022

It jier 2022 wie in jier dêr’t in soad yn barde, fol toaniel, muzyk en gekkichheid. Koroana koe ús net…

21 12 2022

Krystboadskip: Fjoer en Ferbining

De krysttiid is in tiid om werom te sjen. Wat nimme we mei en wat wolle we leaver achter ús…

15 12 2022

Tryater maakt met 'Flam' seksualiteit bespreekbaar op scholen

Seksualiteit is een belangrijk onderwerp voor jongeren en toch lijkt het op veel middelbare scholen nog altijd een afwezig thema.…

21 11 2022

Stap op de Rode Loper! met veel aandacht voor de Friese taal en cultuur

Na de succesvolle eerste editie komt het landelijk taal- en leesproject weer naar Leeuwarden. Bijna 1.000 Friese vmbo’ers en hun…

16 11 2022

De Tryater-kadokaart!

Sinteklaas en de krystdagen steane foar de doar. En wat is no leuker as in besite oan in Tryater-foarstelling kado…

07 11 2022

15 novimber presintaasjefoarstelling Bingo!

Ferburgen earmoed bestiet oerál. Ek op it wurk, ek yn ‘e buert of yn it doarp. Hast der fan út…

02 11 2022

Tryater bringt foarstelling fol sinteklazen

Ljouwert, 31 oktober 2022 – Fan tongersdei 9 novimber ôf stiet it gebou fan Tryater in moanne yn it ramt…

27 10 2022

Voorstelling 'Flam' maakt intimiteit op scholen bespreekbaar

Verlangen, wat is het? Wat moet je ermee? Praat je er over met leeftijdgenoten? Eva Meijering maakte voor leerlingen van…

13 10 2022

Resinsje Tryater-foarstelling Romte: Wjerspegeling fan it inerlik

It kin wer. Tryater bringt mei Romte in foarstelling wêrby’t domdryst lake wurde kin. In soarchleaze komeedzje, sûnder al te…

argyf

Bliuw
op de
hichte