Karlsson fan it dak (8+) fan Astrid Lindgren

Fan 14 o/m 30 desimber te sjen yn Stadsschouwburg De Harmonie!

Bestel kaarten
In koproduksje fan Tryater en stedsskouboarch De Harmonie. Dé famyljefoarstelling fan dizze winter en primeur op it Nederlânske toaniel.

Nei foarstellingen as Ronja de Rôversdochter en De Bruorren Liuwehert komt Tryater dizze winter op ’e nij mei in famyljefoarstelling nei in boek fan Astrid Lindgren yn stedsskouboarch De Harmonie! Foar it earst oait wurdt Karlsson fan it dak op it Nederlânske toaniel brocht: de primeur fan it ultime famyljeferhaal dat de fantasy fan jong en âld prikelet.

De hiel gewoane Erik Erikson wennet mei syn hiel gewoane âlden yn in hiel gewoane strjitte yn Stockholm. Mar as op in jûn in lyts dik mantsje mei in propeller op ’e rêch Erik syn sliepkeamer ynfljocht, is syn libben ynienen net sa gewoan mear. Karlsson nimt Erik mei op syn rêch nei syn wrâld op it dak. Tegearre belibje se de spannendste aventoeren fol ûnhandige ynbrekkers, boaze omkes en soere muoikes. Ien ding is wis: as Karlsson yn de buert is, hoechst dy noait te ferfelen. Want mei net ien kinst sokke goede aventoeren belibje as mei Karlsson fan it dak, de meast ûngewoane held dy’t der bestiet!

Stap yn de magyske wrâld fan Karlsson fan it dak: it ferhaal oer de ûngewoane, dwerse en grappige freon dy’t dy op ’e nij sjen en ûntdekken leart en it aventoer yn dy losmakket.

 

Kredits

Tatiana Pratley | Astrid Lindgren / Wessel de Vries | Peter Sijbenga | Nina Thunissen | Sarah Nixon | Hanne Pierrot | Hendrik Walther | Helge Slikker | Joop Wittermans, Lourens van den Akker, Mirjam Stolwijk, Marjolein Ley, Eelco Venema, Eline de Vries, Rik Witteveen, Jelke Rijpma, Merel Staalstra | Aart Laferte | Bart Schurer, Ben Vrielink |
Mirjam Stolwijk
Joop Wittermans
Marjolein Ley
Lourens van den Akker
Eline de Vries
Eelco Venema
Merel Staalstra
Rik Witteveen
Jelke Rijpma