Jong

2018

des

des

Parsifall

novimber o/m desimber

De jammerlike, mar ûnûntkombere oerwinning fan in naïveling.

2019

jan

jan

Knitting (4+)

jannewaris o/m desimber

Knitting is about growing and growing up. About thinking about the future and looking back on how things were. Learning, experiencing, changing. 

feb

feb

Karawane (10+)

febrewaris o/m maart

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.
feb

Rûntsje hûntsje (4+)

febrewaris o/m april

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.

maa

maa

Karawane (10+)

febrewaris o/m maart

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.

apr

apr

Rûntsje hûntsje (4+)

febrewaris o/m april

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.

des

des

Knitting (4+)

jannewaris o/m desimber

Knitting is about growing and growing up. About thinking about the future and looking back on how things were. Learning, experiencing, changing.