Jong

2020

okt

okt

Breidzje (4+)

septimber o/m novimber

De kleuterfoarstelling Breidzje giet oer ferwûndering. Oer groeie en grutter wurde. Oer neitinke oer letter en weromsjen op hoe’t it earst wie. Leare, sels útfine, feroarje. Folgje dyn wollen tried…

nov

nov

Breidzje (4+)

septimber o/m novimber

De kleuterfoarstelling Breidzje giet oer ferwûndering. Oer groeie en grutter wurde. Oer neitinke oer letter en weromsjen op hoe’t it earst wie. Leare, sels útfine, feroarje. Folgje dyn wollen tried…
nov

Jonges (14+)

oktober o/m desimber

In foarstelling oer begjinnende leafde, de eangst om oars te wêzen en de moed dy’t derfoar nedich is om tsjin de stream yn te swimmen.

des

des

Jonges (14+)

oktober o/m desimber

In foarstelling oer begjinnende leafde, de eangst om oars te wêzen en de moed dy’t derfoar nedich is om tsjin de stream yn te swimmen.

2021

jan

jan

Dit wie it waar wer (8+)

jannewaris o/m febrewaris

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.
10 jan

IK… eh ik (6+)

oktober o/m april

Doorgedraaid muziektheater voor iedereen die wel eens vastloopt

feb

feb

Dit wie it waar wer (8+)

jannewaris o/m febrewaris

In muzikale waarsensaasje wêrby’t de temperatuer heech oprinne kin en CO2 oeral op de loer leit.
feb

Sûkerswiet (4+)

febrewaris o/m april

in smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en min.

maa

maa

Sûkerswiet (4+)

febrewaris o/m april

in smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en min.
25 maa

IK… eh ik (6+)

oktober o/m april

Doorgedraaid muziektheater voor iedereen die wel eens vastloopt

apr

apr

Sûkerswiet (4+)

febrewaris o/m april

in smaaksoap oer gelok en ûngelok, oer goed en min.
11 apr

IK… eh ik (6+)

oktober o/m april

Doorgedraaid muziektheater voor iedereen die wel eens vastloopt