Jong

2019

feb

feb

Rûntsje hûntsje (4+)

febrewaris o/m april

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.
20 feb

Karawane (10+)

febrewaris o/m maart

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.

maa

29 maa

Karawane (10+)

febrewaris o/m maart

Jolifanto bambla ô falli bambla. Grossiga m’pfa habla horem.
maa

Rûntsje hûntsje (4+)

febrewaris o/m april

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.

apr

apr

Rûntsje hûntsje (4+)

febrewaris o/m april

In byldzjende foarstelling oer freonskip, aventoer en hokker kleuren oftst yn it tsjuster sjochst.
04 apr

Hjir Ha Ik West

april

As in besite oan Jannum noch net op dyn bucketlist stie; set him der dan gau by! Meitsje dy op foar in bysûndere foarstelling op lokaasje, wêrby’t we dy mei…

des

des

Knitting (4+)

jannewaris o/m desimber

Knitting is about growing and growing up. About thinking about the future and looking back on how things were. Learning, experiencing, changing.